Co je to dispozice stavby a proč je pro zařizování interiéru důležitá

Jana Kocábková návrhy

Slovo dispozice znamená uspořádání, rozvržení nebo plán.

Dispozice stavby vs. dispozice vnitřního prostoru/interiéru

Když se řekne dispozice, určitě se vám vybaví realitní inzeráty, dispozice 3+1, 2+KK, 4+1+lodžie atd. Bavíme se o dispozici stavebního objektu (domu/bytu), která vypovídá o počtu a uspořádání místností. Má přímou návaznost na stavební výkresy, tedy na konstrukci stavby. Poskytuje nám základní rámcovou představu o velikosti bytu nebo domu. Dispozice stavby ale podává mnohem víc informací než jen počet ložnic uvedených v inzerátu.

Interiérový designér používá slovo dispozice pro vnitřní uspořádání prostoru. Myslí tím tedy rozvržení funkčních zón, nábytku a vybavení v jedné nebo ve více navazujících místnostech. Rozlišuje konkrétní využití jednotlivých prostor, jejich návaznost, komunikační trasy a využívá k tomu znalosti rozměrů nejen základních kusů nábytku, ale i potřebného prostoru pro průchody, odsunutí židle nebo pohodlné otevření skříněk a spotřebičů. Není to tedy konkrétní návrh interiéru, ale dává nám informaci o možnosti využití vnitřního prostoru tak, aby se do něj vešlo vybavení pro všechny požadované činnosti a zůstaly dostatečné průchody a prostor pro práci.

Logicky z toho vychází, že jako první se potřebujeme věnovat stavební dispozici, tedy rozměrům a rozmístění místností, ale také umístění oken a dveří, orientaci oken ke světovým stranám a vnějšímu prostředí (ze které strany půjde do bytu slunce, která okna jsou do rušné ulice), umístění a druh energií a jejich instalací, topení. Stavebně konstrukční řešení zásadně ovlivní, jak dobře nebo obtížně půjde byt zařídit a jak se v něm bude obyvatelům pohybovat a bydlet.

Co určuje a ovlivňuje stavební dispozici?
Stavební dispozice je dána projektem stavby. Je tedy mnohem jednodušší ovlivnit ji u novostaveb diskuzí s projektantem nebo architektem při tvorbě projektu. U starších domů je změna dispozice možná v rámci rekonstrukce, ale někdy může být poměrně obtížná.

Projekt stavby se musí řídit normami a předpisy a řeší hlavně konstrukci a technické požadavky na materiály, rozměry a technické vybavení (třeba i detektory kouře, hasicí přístroje, typ dveří do kotelny a mnoho dalších). Projekt se tedy většinou zabývá jen okrajově, pokud vůbec, jak bude prostor uvnitř obyvatelný pro budoucího uživatele.

Také se může stát, že zvolený konstrukční systém nosných zdí a stropů neumožní vyhovět všem našim přáním na rozložení a velikost místností. Kromě konstrukčního systému stavby do požadavků na projekt vstupuje také třeba regulativ obce, ve které bude domek stát. Často je určena maximální povolená zastavěná plocha, směrování štítu (z toho vychází i orientace oken), požadavek na výšku stavby a počet podlaží…
S některými závaznými požadavky prostě nehneme.

Které parametry pro budoucí interiér stanoví dispozice stavby?

Jsou to prvky, které určuje stavební projekt/konstrukce stavby. Vztahuje se na ně ve většině případů nějaká technická norma nebo závazný předpis. Jejich výstavba nebo změna u stávající nemovitosti často podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení.

Jsou to zejména:

– velikost, umístění a materiál oken, hloubka parapetů

– velikost, umístění a směr otevírání dveří

– orientace místností/oken a vstupu vůči světovým stranám a uliční čáře

– umístění technického vybavení jako je kotel, bojler, radiátory (otopná tělesa), hasicí přístroje, detektory kouře, komíny, stoupačky atd.

– páteřní rozvody elektriky, vody, odpadu a jejich kapacita

– umístění schodiště

– výška místností

– částečně také povrchové úpravy podlah a stěn, umístění zařizovacích předmětů koupelen a kuchyně

Když jsou v místnosti stoupačky topení 30 cm od rohu zdí, už se tam žádná skříňka nevejde. Mezi radiátorem nebo oknem a kuchyňskou linkou musíme počítat s odstupem na plné otevření skříněk nebo vysunutí šuplíků. Nejen před ním, tam bývá místa dost, ale hlavně vedle něj podél zdi. Zkuste otevřít lednici, když je vedle vyklopená ventilačka okna. Elektrické zásuvky u podlahy zkomplikují umístění i nízké televizní komody ke zdi.

To je jen pár příkladů, abychom si uvědomili, proč je pro zařízení domova důležité mít dobře vyřešenou stavební dispozici.

Vaše Poppy Lady

Poppy lady